Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2021-06-16 ( Imieniny: Aliny, Anety)

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lutomiersk Urząd Gminy Lutomiersk - ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwość wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwość wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji

Lutomiersk, dnia  06.05.2021r.

 

Znak: RIiR.6220.7. Z-2 .2021

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwość wypowiedzenia
się w sprawie przed wydaniem decyzji

 

 

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 ze zm.) w związku  z prowadzonym postępowaniem  w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie odcinka drogi gminnej Prusinowice – Florentynów” na działkach o nr ewid. 138 obręb 20  Prusinowice  i 4 obręb 10 Florentynów  zawiadamiam, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 w Referacie Inwestycji i Rozwoju w pok. 12 w godzinach pracy urzędu tj.  poniedziałek 730-1630,  wtorek  - czwartek 730-1530, piątek 730-1430  oraz możliwość wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji w terminie   7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247)  oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, w Biuletynie Informacji Publicznej -    na stronie bip.lutomiersk.info   oraz w sołectwach Prusinowice i Florentynów  na tablicach ogłoszeń.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia poprzez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Sprawę prowadzi insp. Renata Bujnowicz tel. 43 6775011 wew. 136

 

Autor: Renata Bujnowicz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-06 15:26przez: Renata Bujnowicz
Opublikowano:2021-05-06 15:26przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:55

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo