Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków- Deklaracja dotycząca źródła ciepła i spalania paliw

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11; www.lutomiersk.info email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa usługi

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków-    Deklaracja dotycząca źródła ciepła i spalania paliw

2

Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Adam Stasiak- Referent

Plac Jana Pawła II 12

95-083 Lutomiersk

I piętro pokój nr 6

tel. 43 677 50 11 (wew. 205 )

3

Podstawa prawna

Obowiązek ustawowy złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw wynika z rozdziału 5a ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554).

4

Wymagane dokumenty

Deklaracja dotycząca źródła ciepła i spalania paliw

5

Opłaty

 Brak opłat

6

Termin załatwiania sprawy

 TERMIN NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI:

-Deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. należy złożyć w terminie 12 miesięcy.

-Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

7

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 95-083 Lutomiersk, sekretariat - I piętro pokój nr 17 

9

Uwagi

 Brak

10

Formularz do pobrania

-Deklaracja dla budynków mieszkalnych

-Deklaracja dla budynków niemieszkalnych

 

Autor: Adam Stasiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-28 12:42przez: Adam Stasiak
Opublikowano:2021-06-28 12:23przez: Administrator
Zmodyfikowano:2021-06-28 12:42przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:1063

Rejestr zmian

  • [2021-06-28 12:42:12]Administratorzalacznik