DECYZJA KOŃCZĄCA - CEL PUBLICZNY STANISŁAWÓW STARY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 kwietnia 2020

DECYZJA KOŃCZĄCA

 

Lutomiersk, dnia 28.04.2020 r.

 

 

Znak: RRiGZ.6733.4.2020

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

 

 

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia, że w dniu 28.04.2020r. została wydana decyzja nr 4/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na części działki nr ewid. 122/2 (obręb 23 Stanisławów Stary) położonej w gminie Lutomiersk.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk.

 

 

 

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/Tadeusz Borkowski

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Krzysztof Pacholak
Data utworzenia:2020-04-28
Data publikacji:2020-04-28
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Pacholak
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Rychlik
Liczba odwiedzin:170