Zwrot nadpłaty podatku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 stycznia 2016

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11; www.lutomiersk.info email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa usługi

Zwrot nadpłaty podatku

2

Jednostka odpowiedzialna

Referat Budżetu i Finansów

młodszy referent Joanna Woźniak

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

I piętro pokój nr 14

tel. 43 677 50 11 (wew. 138)

3

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)

4

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot nadpłaty podatku. Druk dostępny w Urzędzie Gminy Lutomiersk I piętro, pokój nr 14 .

5

Opłaty

Brak

6

Termin załatwiania sprawy

30 dni

 

7

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Lutomiersk w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 95-083 Lutomiersk, sekretariat - I piętro

W godzinach pn.-pt. 7.30 – 15.30

9

Uwagi

1) Za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.

2) Nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej.

3) Nadpłaty podatku podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w bieżących zobowiązań podatkowych. A w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

10

Formularz do pobrania

Wniosek o zwrot nadpłaty podatku

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-01-29
Data publikacji:2016-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Woźniak
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2202