Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-06-15 ( Imieniny: Jolanty, Lotara)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Lutomiersk, dnia 30.05.2022r.

 

Znak: RIiR.6220.3. Z - 1.2022

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) w związku
z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 29.04.2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:
„Budowa budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach o nr ewid. 287/26, 287/27, 287/28, 287/29, 287/30, 287/31, 287/32, 287/33, 287/34, 287/35, 287/36, 287/37, 287/38, 287/39, 287/40, 287/41, 287/42, 287/43, 287/44, 287/45, 287/46, 287/47, 287/48, 287/49, 287/50, 287/51, 287/52, 287/53, 287/54, 287/55, 287/56, 287/57 obręb Malanów” .

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 55 lit. b oraz § 3 ust.2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząca oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pabianicach oraz Państwowy Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Wobec powyższego informuję, że zainteresowane strony  mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II 11 pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu t.j. poniedziałek 730-1630, wtorek - czwartek 730-1530, piątek 730-1430.

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego zawiadomienia załączono klauzulę obowiązku informacyjnego („RODO”).

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-06-01 15:23przez:
Opublikowano:2022-06-01 15:24przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:2400

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo