Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-05-30 ( Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Informacja dot. nagrywania sesji

Informacja dot. nagrywania sesji

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SESJI

RADY MIEJSKIEJ W LUTOMIERSKU

informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej http://www.bip.lutomiersk.info/

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.) (zwanym dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lutomiersk, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk, z siedzibą w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, NIP 731-19-18-005, REGON 730934660. Kontakt z  Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ug@lutomiersk.pl, bądź numeru telefonu 43 677 50 11 lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.

 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e -mail: iod@lutomiersk.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którym obrady rady miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnych wyborów - zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 5. Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej w Lutomiersku są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Lutomiersk oraz na profilu Gminy w serwisie Youtube. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i przy zapewnieniu stosowania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych. Zebrane dane w szczególnych okolicznościach mogą być udostępnione organom państwa, uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań (w tym np. administracyjnych, kontrolnych).

 6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione publicznie, więc każda osoba, która wejdzie na wskazane w pkt. 7 poniżej strony internetowe, będzie miała do nich dostęp. W związku z powyższym należy przyjąć, że dane te zostaną udostępnione nieograniczonej liczbie osób z różnych państw, w tym również osobom z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in. Google Ireland Limited – szczegółowa polityka prywatności dotycząca serwisu YouTube jest dostępna pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 7. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronach www.youtube.com oraz http://www.bip.lutomiersk.info/. Nagrania zapisane na nośnikach danych, archiwizowane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa- Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

 8. Posiada Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowania.

 10. Udostępnienie danych (tj. udział w sesji, zabranie głosu podczas obrad Rady Miejskiej w Lutomiersku) jest dobrowolne. Wejście jednak na teren sali konferencyjnej, na której odbywają się obrady Rady Miejskiej w Lutomiersku i/lub zabranie głosu podczas obrad jest równoznaczne z udostępnieniem swoich danych osobowych, co w konsekwencji będzie prowadziło do ich rozpowszechnienia na zasadach opisanych powyżej. Jeżeli nie chce Pani/Pan udostępniać swoich danych, prosimy o zapoznanie się z treścią obrad Rady Miejskiej w Lutomiersku w materiałach dostępnych na stronach internetowych, wskazanych w pkt. 7 powyżej. Radni zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym są obowiązani brać udział w pracach rady gminy.Autor: Sylwia Kosińska-Beda

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-02-12 10:52przez: Sylwia Kosińska-Beda
Opublikowano:2020-02-12 11:08przez: Sylwia Kosińska-Beda
Zmodyfikowano:2022-01-05 14:19przez:
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:9328

Rejestr zmian

 • [2022-01-05 14:19:11]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja

Banery/Logo