Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2023-09-28 ( Imieniny: Libuszy, Wacławy)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - OGŁOSZENIE O PRACY

OGŁOSZENIE O PRACY

OGŁOSZENIE O PRACY

 

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk, ul. Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk zatrudni osobę na stanowisko obsługi - sprzątaczka.

 

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 530).

 

 1. Stanowisko pracy: sprzątaczka

 2. Początek zatrudnienia: 01.08.2022r.

 3. Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

 4. Miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk

 5. Warunki pracy na stanowisku: praca z przewagą wysiłku fizycznego; parter, I piętro; brak windy; praca w podstawowym systemie czasu pracy, pierwsza umowa na czas określony;

 6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

         1) Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń sanitarnych, kuchni m.in.:

- zamiatanie i mycie podłóg;

- odkurzanie;

-wycieranie kurzu z mebli biurowych, parapetów okiennych;

- opróżnianie koszy ze śmieci;

- mycie i czyszczenie urządzeń sanitarnych w toaletach;

- mycie glazury i posadzek w toaletach oraz kuchni;

        2) Okresowe czynności porządkowe , w tym:

mycie okien ;

- mycie drzwi i lamperii;

- rozmrażanie lodówki i mycie mikrofalówki;

         3) Codzienne sprawdzanie czy w pomieszczeniach biurowych nie zostały pozostawione włączone urządzenia elektryczne;

         4) Zgłaszanie przełożonym wszelkich awarii i uszkodzeń sprzętu oraz urządzeń powierzonych do sprzątania pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk;

          5) Dbanie o powierzony sprzęt i urządzenia przeznaczone do sprzątania pomieszczeń, właściwe przechowywanie i racjonalne zużycie sprzętu oraz środków czystości;

            6) Po zakończonej pracy zamykanie pomieszczeń biurowych.

           7) W miarę potrzeb otwieranie i zamykanie budynku Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk;

           8) Zastępowanie sprzątaczki w razie jej nieobecności.

          9) Sprzątanie pomieszczeń i korytarza po pracach remontowych

       10) Inne sprawy zlecone przez Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk

 

 1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. nieposzlakowana opinia;

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

 6. wykształcenie minimum podstawowe.

 1. Wymagania dodatkowe:

- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;

- umiejętność dobrej organizacji pracy;

- odpowiedzialność;

- pracowitość; rzetelność; sumienność; dbałość o porządek;

- dyspozycyjność.

9. Wymagane dokumenty :

1) CV i list motywacyjny;

2) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3) kserokopia dokumentów potwierdzająca wykształcenie;

4) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające doświadczenie zawodowe;

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie kandydata o treści „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”;

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

7) klauzula obowiązku informacyjnego i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

10. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Kandydat na stanowisko obsługi- sprzątaczka” należy składać do dnia 18 lipca 2022 roku do godz. 15.00

- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk w punkcie podawczym na parterze;

- pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk ,ul. Pl. J. Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk .

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat /p.17-I piętro/ tel. 43-6775011

11. Inne informacje:

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Po wstępnej analizie dokumentów kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o dalszym etapie.

Lutomiersk, 05.07.2022r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-07-05 14:06przez:
Opublikowano:2022-07-05 14:40przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:909

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo