Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-06-15 ( Imieniny: Jolanty, Lotara)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - TRANSPORT DO LOKALI WYBORCZYCH

TRANSPORT DO LOKALI WYBORCZYCH

Rozkład jazdy do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1w Lutomiersku z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku, w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09.06.2024 r.

Rozkład jazdy do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Lutomiersku z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lutomiersku, w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09.06.2024 r.

Rozkład jazdy do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Kazimierzu z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kazimierzu, w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09.06.2024 r.

Rozkład jazdy do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Szydłowie z siedzibą w Szkole Podstawowej w Szydłowie, w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09.06.2024 r.

Rozkład jazdy do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Puczniewie z siedzibą w Ochotniczej Straży Pożarnej w Puczniewie, w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09.06.2024 r.

Rozkład jazdy do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Prusinowicach z siedzibą w Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach, w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09.06.2024 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu na terenie Gminy Lutomiersk z:
1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo
2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku posiadania zaświadczenia o prawie do głosowania
3) lokalu wyborczego, o którym mowa w pkt 1 i 2, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.

Transport do lokalu i transport powrotny zapewnia wójt (BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA), w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca, zgłasza do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do 27 maja 2024 r.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk Pl. Jana Pawła II nr 11 - sekretariat w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek w godz. 730 - 1630, od wtorku do czwartku w godz. 730 - 1530, w piątek w godz. 730 - 1430. Zgłoszenia elektroniczne należy kierować na adres: ug@lutomiersk.pl

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się:
- nazwisko i imię (imiona),
- numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy,
- oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca pobytu,
- wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego,
- oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
- numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

W zgłoszeniu, wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, informuje się najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania (tj. do 6 czerwca 2024 r.).

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania (tj. do 7 czerwca 2024 r.). Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy urzędu gminy. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

 

Wniosek o bezpłatny transport

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-05-27 10:32przez:
Opublikowano:2024-05-27 10:41przez: Sylwia Kosińska-Beda
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:102

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo