Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2023-06-05 ( Imieniny: Bonifacego, Kiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Umorzenie zaległości podatkowej, odroczenie oraz rozłożenie na raty zaległości podatkowych – osoby fizyczne i prawne

Umorzenie zaległości podatkowej, odroczenie oraz rozłożenie na raty zaległości podatkowych – osoby fizyczne i prawne

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11; www.lutomiersk.info email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa usługi

Umorzenie zaległości podatkowej, odroczenie oraz rozłożenie na raty zaległości podatkowych – osoby fizyczne i prawne

2

Jednostka odpowiedzialna

Referat Budżetu i Finansów

podinspektor Elżbieta Pacholczyk

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

I piętro pokój nr 14

tel. 43 677 50 11 (wew. 154)

3

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)

·         Uchwała Nr XI/106/2003 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek budżetowych gminy Lutomiersk z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności.

4

Wymagane dokumenty

W zależności od rodzaju sprawy:

·         wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/ zaległości podatkowych, (wg załącznika)

·         wniosek o rozłożenie na raty podatku/zaległości podatkowych, (wg załącznika)

·         wniosek o umorzenie zaległości podatkowych/odsetek od zaległości podatkowych, (wg załącznika).

Druki dostępne w Urzędzie Gminy Lutomiersk I piętro, pokój nr 14 .

Załączniki do wniosku:

·         informacja o stanie majątkowym (w przypadku ubiegania się o umorzenie zaległości podatkowej),

·         dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową – potwierdzające dochody i wydatki gospodarstwa domowego (w przypadku ubiegania się o umorzenie zaległości podatkowej)

·         oświadczenie przedsiębiorcy o uzyskanej dotychczas pomocy publicznej z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku oraz dokument potwierdzający wysokość osiągniętego dochodu z okresu ostatniego kwartału

·         formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą)

5

Opłaty

Brak

6

Termin załatwiania sprawy

30 dni

 

7

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Lutomiersk w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 95-083 Lutomiersk, sekretariat - I piętro

W godzinach pn.-pt. 7.30 – 15.30

9

Uwagi

1) Z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej, odroczenie oraz rozłożenie na raty podatku oraz zaległości podatkowych występują podatnicy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

2) Jeżeli podstawą złożenia wniosku jest trudna sytuacja finansowa podatnika do wniosku należy dołączyć dokumenty obrazujące tę sytuację, a przede wszystkim w przypadku osób fizycznych zaświadczenie o dochodach, kserokopie rachunków np. za czynsz, gaz, prąd i inne obciążenia budżetu domowego podatnika. W przypadku osób prawnych należy przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się podatnik we wniosku o udzielenie ulgi.

3) Oświadczenie odnośnie pomocy publicznej dla przedsiębiorców wypełniają tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą

4) W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

10

Formularz do pobrania

·         wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/ zaległości podatkowych,

·         wniosek o rozłożenie na raty podatku/zaległości podatkowych,

·         wniosek o umorzenie zaległości podatkowych/odsetek od zaległości podatkowych

·         informacja o stanie majątkowym

·         oświadczenie przedsiębiorcy o uzyskanej dotychczas pomocy publicznej

·         formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

 

 

Autor: Elżbieta Pacholczyk

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-01-29 10:25przez: Elżbieta Pacholczyk
Opublikowano:2016-01-29 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:6993

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo