Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2022-11-26 ( Imieniny: Leona, Leonarda)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

 

URZĄD MIASTA I GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11      www.lutomiersk.info     email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa i opis usługi

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Usługa umożliwia udzielenie bonifikaty  w wysokości 50%, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe, a dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego  nie przekracza  połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.  Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jest ogłaszana komunikatem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Ziemią

inspektor Justyna Wiśniak

Plac Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk

parter pokój nr 8

tel. 43 677 50 11 (wew. 160)

3

Podstawa prawna

Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

4

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Załączniki do wniosku:

Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym w roku poprzedzającym rok, z który wnoszona ma być opłata:

a)      osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – zaświadczenie z  zakładu pracy o wysokości dochodów brutto lub rozliczenie roczne PIT-11;

b)      emeryci i renciści – zaświadczenie z ZUS lub odcinki świadczeń z 12 miesięcy lub rozliczenie roczne PIT-40;

c)      osoby bezrobotne – zaświadczenie z Urzędu Pracy stwierdzające status bezrobotnego oraz zasiłki uzyskane w poprzednim roku.

Oświadczenie użytkownika/współużytkownika o wysokości dochodów brutto oraz ilości osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym (wspólnie zamieszkujących i związanych więzią gospodarczą).

5

Opłaty

brak

6

Termin załatwiania sprawy

30 dni

7

Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 11 95-083 Lutomiersk

W godzinach: pn. 7.30 – 16.30, wt.-czw. 7.30 -15.30, pt. 7.30 – 14.30

9

Uwagi

Udzielona 50% bonifikata obowiązuje tylko na dany rok.

Wynikiem załatwienia sprawy jest udzielenie lub odmowa udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

10

Formularz do pobrania

brak

 

 

Autor: Justyna Wiśniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-03-16 09:58przez: Justyna Wiśniak
Opublikowano:2022-01-03 13:13przez: Administrator
Zmodyfikowano:2021-03-10 09:08przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:2030

Rejestr zmian

  • [2021-03-10 09:08:45]Administrator2021-03-10

Banery/Logo