Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2022-11-26 ( Imieniny: Leona, Leonarda)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Informacja Wójta Gminy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Informacja Wójta Gminy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

ZARZĄDZENIE NR 338/17

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

z dnia 16 maja  2017 r.

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  • 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – „ Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Gminy Lutomiersk oraz poprawa jakości ich życia poprzez działalność edukacyjną i kulturalna, jak również wzmacnianie potencjału służącego integracji w życiu społecznym oraz poprawa kondycji fizycznej i psychicznej poprzez uczestnictwo we wszelkich formach aktywności fizycznej”,

przeprowadzony w dniach 11 kwietnia – 4 maja 2017 r., ponieważ, żadna z ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie. 

  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniuw Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Lutomiersk, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk.            

 

 

Autor: Paulina Rzetelska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-05-16 13:43przez: Paulina Rzetelska
Opublikowano:2017-05-16 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:1857

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo