Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-09-18 ( Imieniny: Ireny, Irminy)

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lutomiersk Urząd Gminy Lutomiersk - Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Lutomiersk, 27.10.2020 r.

 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2021. 

Przedmiotem konsultacji był Projekt Rocznego Programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

Konsultacje przeprowadzane były w terminie od 16 października 2020 r. do 26 października 2020 r.    

Formą przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie ogłoszenia  o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk w celu wyrażenia opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Opinie wyrażone przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie należało przesłać w formie pisemnej wg udostępnionego formularza na:

- adres poczty elektronicznej: ug@lutomiersk.pl;

- pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 11; 95-083 Lutomiersk;

- bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Lutomiersk.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii dotyczących  Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami  Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr VI/33/11 z dnia 22 lutego 2011    r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. „o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie”, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, wyniki z przeprowadzonych konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk.

 

Protokół sporządziła:

Paulina Rzetelska                                                                                             

                                                                                                          Wójt Gminy Lutomiersk

                                                                                                          /-/ Tadeusz Borkowski

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-10-27 11:00przez:
Opublikowano:2020-10-27 00:00przez: Paulina Rzetelska
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lutomiersk Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:349

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo