Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2022-08-13 ( Imieniny: Elwiry, Hipolita)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno- lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc opieki nad dziećmi w klubie dziecięcym

Wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno- lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc opieki nad dziećmi w klubie dziecięcym

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11 www.lutomiersk.info email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa i opis usługi

Wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno- lokalowych, określającą
w szczególności maksymalną liczbę miejsc opieki nad dziećmi w klubie dziecięcym

 

2

Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacyjno - Samorządowy

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

piętro pokój nr 17

tel. 43 677 50 11 (wew. 111)

3

Podstawa prawna

Art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 326, ze zm.).        

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 72 ze zm.);


 

4

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno – lokalowych w klubie dziecięcym (wg załącznika wzorów druków).

Do wniosku należy dołączyć:

 

  1. Kserokopię decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.
  2. Opis lokalu wraz z rysunkami rzutów, w tym informacje dotyczące liczby i wielkości (w m2) pomieszczeń z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń.
  3. Kserokopię tytułu prawnego do lokalu.
  4. Kserokopię decyzji dot. spełniania wymagań przeciwpożarowych.
  5. Kserokopię protokołu natężenia oświetlenia światłem sztucznym oraz wydajności i hałasu wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji (jeżeli taka występuje).
  6. Kserokopię protokołu potwierdzającego prawidłowość działania instalacji wentylacji grawitacyjnej.

 

Druki w/w wniosków dostępne w Urzędzie Gminy Lutomiersk piętro, pokój nr 17.

5

Opłaty

Nie podlega opłacie.

6

Termin załatwiania sprawy

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów w ciągu 30 dni wydana zostanie opinia sanitarna dla klubu dziecięcego. Opinia zostanie przesłana na adres wnioskodawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub można ją odebrać osobiście w pokoju nr 17.

7

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 95-083 Lutomiersk, sekretariat - I piętro

W godzinach:  pn. 7.30 – 16.30, wt.-czw. 7.30 -15.30, pt. 7.30 – 14.30

9

Uwagi

--

10

Formularz do pobrania

·

WNIOSEK

O WYDANIE OPINII DOTYCZĄCEJ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ SANITARNO – LOKALOWYCH

W KLUBIE DZIECIĘCYM

 

 

 

Autor: Administrator

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-11-23 13:54przez: Administrator
Opublikowano:2020-11-23 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:817

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo