Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2022-08-13 ( Imieniny: Elwiry, Hipolita)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lutomiersk, dnia 27.12.2021r.

 

Znak: RIiR.6220. 2. Z - 3.2021

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchni do 6,10 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 200/1, w miejscowości Babice, gm. Lutomiersk” w dniu 27.12.2021r. zostało wydane postanowienie znak: RIiR.6220.P.2-2.2021 o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z treścią postanowienia oraz aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 pok. Nr 12 w godzinach pracy urzędu t. j. poniedziałek w godz. 730-1630, wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1430.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi inspektor Renata Bujnowicz 43 6775011 wew. 136

 

Autor: Renata Bujnowicz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-12-28 08:02przez: Renata Bujnowicz
Opublikowano:2021-12-28 08:02przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:344

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo