Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2023-12-07 ( Imieniny: Agaty, Dalii)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Uchwały Rady Miejskiej w Lutomiersku - Kadencja 2018-2023 (lata 2022-2023)

Uchwały Rady Miejskiej w Lutomiersku - Kadencja 2018-2023 (lata 2022-2023)

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Lutomiersku - Kadencja 2018-2023 (lata 2022-2023)

Uchwała Nr LXXVII/534/23 RADY MIEJSKIEJ W LUTOMIERSKU  z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024

Uchwała Nr LXXVII/533/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do lat 3

Uchwała Nr LXXVII/532/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lutomiersk położonych w obrębie Albertów, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr LXXVII/531/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Uchwała Nr LXXVII/530/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

Uchwała Nr LXXVII/529/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2023-2037

Uchwała Nr LXXVII/528/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na 2023 rok

Uchwała Nr LXXVII/527/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na 2023 rok

Uchwała Nr LXXVI/526/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LXXVI/525/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr LXXVI/524/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok

Uchwała Nr LXXVI/523/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2023-2037

Uchwała Nr LXXVI/522/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na  2023 rok

Uchwała Nr LXXV/521/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na  2023 rok

Uchwała Nr LXXIV/520/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zakazu wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami

Uchwała Nr LXXIV/519/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 11 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do lat 3

Uchwała Nr LXXIV/518/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 11 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do lat 3

Uchwała Nr LXXIV/517/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 11 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej i boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

Uchwała Nr LXXIV/516/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 11 października 2023 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LXXIV/515/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 11 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk

Uchwała Nr LXXIV/514/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 11 października 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2023-2037

Uchwała Nr LXXIV/513/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na  2023 rok

Uchwała Nr LXXIII/512/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 12 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LXXIII/511/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 12 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Uchwała Nr LXXIII/510/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 12 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej i boiska sportowego  przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

Uchwała Nr LXXIII/509/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 12 września 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk

Uchwała Nr LXXIII/508/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 12 września 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku, nadania nowego statutu i zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LXXIII/507/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 12 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LXXIII/506/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 12 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na majątek Gminy Lutomiersk, nieruchomości położonych w obrębie Mirosławice, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr LXXIII/505/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 12 września 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji Towarzystwu Salezjańskiemu Dom Zakonny,
ul. Kopernika 3, 95-083 Lutomiersk

Uchwała Nr LXXIII/504/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 12 września 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2023-2037

Uchwała Nr LXXIII/503/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na  2023 rok

Uchwała Nr LXXII/502/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Uchwała Nr LXXII/501/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2023-2037

Uchwała Nr LXXII/500/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na  2023 rok

 Uchwała Nr LXXI/499/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LXXI/498/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na majątek Gminy Lutomiersk, nieruchomości położonych w obrębie Zdziechów, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr LXXI/497/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze

Uchwała Nr LXXI/496/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lutomiersk

Uchwała Nr LXXI/495/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 25 lipca 2023 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

 Uchwała Nr LXXI/494/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 25 lipca 2023 r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2023-2037

Uchwała Nr LXXI/493/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na  2023 rok

Uchwała Nr LXX/492/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Florentynów w gminie Lutomiersk

Załącznik Nr 1 - mapa

Załącznik Nr 1 - legenda

Uchwała Nr LXX/491/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk  na lata 2023-2037

Uchwała Nr LXX/490/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na  2023 rok

Uchwała Nr LXX/489/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Lutomiersk z tytułu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2022 rok

Uchwała Nr LXX/488/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2022 rok

Uchwała Nr LXX/487/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lutomiersk wotum zaufania za 2022 rok

Uchwała Nr LXIX/486/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LXIX/485/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LXIX/484/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LXIX/483/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Lutomiersku w Przedszkole Samorządowe w Lutomiersku i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutomiersku

Uchwała Nr LXIX/482/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na  2023 rok

Uchwała Nr LXVIII/481/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2023-2035

Uchwała Nr LXVIII/480/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na  2023 rok

Uchwała Nr LXVII/479/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr LXVII/478/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych

Uchwała Nr LXVII/477/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr LXVII/476/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2023-2035

Uchwała Nr LXVII/475/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na  2023 rok

Uchwała Nr LXVI/474/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Wojewody Łódzkiego wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr LXVI/473/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2023 roku

Uchwała Nr LXVI/472/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”

Uchwała Nr LXVI/471/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na  2023 rok

Uchwała Nr LXV/470/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

Uchwała Nr LXV/469/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Lutomiersk, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LXV/468/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lutomiersk za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Uchwała Nr LXV/467/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 17 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego

Uchwała Nr LXV/466/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej

Uchwała Nr LXV/465/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LXV/464/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LXV/463/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2023-2035

 

Uchwała Nr LXV/462/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na 2023 rok
Uchwała Nr LXIV/461/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego

Uchwała Nr LXIV/460/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na 2023 rok

Uchwała Nr LXIII/459/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023

Uchwała Nr LXIII/458/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LXIII/457/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2023-2035

Uchwała Nr LXIII/456/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na 2023 rok

Uchwała Nr LXII/455/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk”

Uchwała Nr LXII/454/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr LXII/453/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LXII/452/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr LXII/451/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia niepieniężne w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr LXII/450/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2023-2035

Uchwała Nr LXII/449/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na 2023 rok

Uchwała Nr LXI/448/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych

Uchwała Nr LXI/447/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie  przekazania środków finansowych na rzecz Policji

Uchwała Nr LX/446/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lutomiersku na 2023 rok

Uchwała Nr LX/445/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lutomiersku na 2023 rok

Uchwała Nr XL/444/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LX/443/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lutomiersk na lata 2022 – 2032”

Uchwała Nr LX/442/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LX/441/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr LX/440/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2023 – 2035

Uchwała Nr LX/439/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2023

Uchwała Nr LX/438/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2022 – 2028

Uchwała Nr LX/437/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

Uchwała Nr LIX/436/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LIX/435/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych w Lutomiersku

Uchwała Nr LIX/434/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023

Uchwała Nr LIX/433/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lutomiersk położonej w obrębie Florentynów, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr LIX/432/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych

Uchwała Nr LIX/431/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

Uchwała Nr LVIII/430/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała Nr LVIII/429/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych

Uchwała Nr LVIII/428/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2022 - 2028

Uchwała Nr LVIII/427/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

Uchwała Nr LVII/426/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

Uchwała Nr LVI/425/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr LVI/424/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023

Uchwała Nr LVI/423/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych w Lutomiersku

Uchwała Nr LVI/422/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych usytuowanych na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LVI/421/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych usytuowanych na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LVI/420/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr LVI/419/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr LVI/418/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok

Uchwała Nr LVI/417/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LVI/416/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk

Uchwała Nr LVI/415/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Uchwała Nr LVI/414/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lutomiersk na lata 2022- 2030

Uchwała Nr LV/413/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

Uchwała Nr LIV/412/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lutomiersk położonych w obrębie Mikołajewice, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr LIV/411/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej

Uchwała Nr LIV/410/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 27 września 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2022 - 2028

Uchwała Nr LIV/409/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

Uchwała Nr LIII/408/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 5 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk na rok 2022

Uchwała Nr LIII/407/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk

Uchwała Nr LIII/406/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 5 września 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2022-2028

Uchwała Nr LIII/405/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

Uchwała Nr LII/404/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie  rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LII/403/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2022 – 2028

Uchwała Nr LII/402/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

Uchwała Nr LI/401/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie  rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LI/400/22 Rady Miejskiej W  Lutomiersku z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie statutów jednostek pomocniczych Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LI/399/22 Rady Miejskiej W  Lutomiersku z dnia 26 lipca 2022 r. uchylająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie statutów jednostek pomocniczych Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr LI/398/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr LI/397/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2022 – 2028

Uchwała Nr LI/396/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  przekazania środków finansowych na rzecz Policji

Uchwała Nr LI/395/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

Uchwała Nr L/394/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lutomiersk położonej w obrębie Malanów, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr L/393/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości na czas oznaczony do lat 3

Uchwała Nr L/392/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lutomiersk, w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała Nr L/391/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie statutów jednostek pomocniczych Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr L/390/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2022 – 2028

Uchwała Nr L/389/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

Uchwała Nr L/388/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Lutomiersk z tytułu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2021 rok

Uchwała Nr L/387/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2021 rok

Uchwała Nr L/386/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lutomiersk wotum zaufania za 2021 rok

Uchwała Nr XLIX/385/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XLIX/384/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mirosławice, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XLIX/383/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dziektarzew, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XLIX/382/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 25 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lutomiersk na lata 2022 – 2025

Uchwała Nr XLIX/381/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2022 roku

Uchwała Nr XLIX/380/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XLIX/379/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XLIX/378/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 25 maja 2022 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XLIX/377/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na wymianę nieekologicznego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na efektywne energetycznie źródło ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń w budynkach i lokalach na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XLIX/376/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XLIX/375/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji

Uchwała Nr XLIX/374/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2022 - 2028

Uchwała Nr XLIX/373/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

Uchwała Nr XLVIII/372/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XLVIII/371/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od  innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XLVIII/370/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej,  z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XLVIII/369/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

Uchwała Nr XLVIII/368/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lutomiersk środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XLVIII/367/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2022 - 2028

Uchwała Nr XLVIII/366/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

Uchwała Nr XLVIII/365/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Lutomiersk na rok 2022

Uchwała Nr XLVI/364/22 Rady Miejskiej W Lutomiersku z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lutomiersk za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Uchwała Nr XLVI/363/22 Rady Miejskiej W Lutomiersku z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach

Uchwała Nr XLVI/362/22 Rady Miejskiej W Lutomiersku z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XLVI/361/22 Rady Miejskiej W Lutomiersku z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2022 - 2028

Uchwała Nr XLVI/360/22 Rady Miejskiej W Lutomiersku z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

Uchwała Nr XLVI/359/22 Rady Miejskiej W Lutomiersku z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

Uchwała Nr XLV/358/22 Rady Miejskiej W Lutomiersku z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

Uchwała Nr XLV/357/22 Rady Miejskiej W Lutomiersku z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Uchwała Nr XLIV/356/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lutomiersku na 2022 rok

Uchwała Nr XLIV/355/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czołczyn, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XLIV/354/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 7 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lutomiersk położonych w obrębach geodezyjnych Kazimierz, Stanisławów Nowy i Zalew, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XLIV/353/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lutomiersk położonych w obrębie Stanisławów Nowy, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr XLIV/352/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach

Uchwała Nr XLIV/351/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2022 roku

Uchwała Nr XLIV/350/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lutomiersk na lata 2022 – 2025

Uchwała Nr XLIV/349/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr XLIV/348/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lutomiersk za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Uchwała Nr XLIV/347/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

Uchwała Nr XLIV/346/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lutomiersk na lata 2022 - 2024

Uchwała Nr XLIV/345/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lutomiersk środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XLIV/344/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Uchwała Nr XLIV/343/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2022 - 2028

Uchwała Nr XLIV/342/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

Uchwała Nr XLIV/341/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wsparcia Ukrainy

Uchwała Nr XLIII/340/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XLIII/339/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr XLIII/338/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr XLIII/337/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2022 - 2028

Uchwała Nr XLIII/336/22 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2022

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-01-19 10:39przez:
Opublikowano:2022-01-19 09:57przez: Sylwia Kosińska-Beda
Zmodyfikowano:2023-12-05 09:46przez: Sylwia Kosińska-Beda
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:3179

Rejestr zmian

 • [2023-12-05 09:46:13]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-11-09 08:44:54]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-10-19 14:07:12]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-09-13 14:23:12]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-08-11 11:59:34]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-08-11 11:57:18]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-07-27 14:47:08]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-06-23 09:01:22]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-05-24 09:11:06]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-05-18 08:30:33]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-04-28 11:29:01]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-04-04 09:38:43]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-03-20 13:17:50]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-02-24 08:17:39]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-02-22 14:10:41]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-02-01 13:08:24]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-01-17 10:18:32]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-01-05 10:20:59]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-01-05 10:13:13]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2023-01-05 10:06:51]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-12-19 11:06:23]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-12-19 11:02:28]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-12-19 10:58:07]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-12-06 08:19:38]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-12-06 08:00:48]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-12-02 12:01:02]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-11-22 12:34:54]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-11-14 10:15:43]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-10-25 10:46:53]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-10-25 10:36:17]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-08-09 11:09:13]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-08-09 10:56:21]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-08-09 10:52:00]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-08-09 10:48:47]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-07-27 10:13:07]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-07-27 10:08:22]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-07-27 10:00:12]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-07-25 08:26:07]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-06-24 08:57:54]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-06-21 14:55:38]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-06-21 14:47:57]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-06-21 14:43:52]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-06-17 11:25:29]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-05-05 12:21:07]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-04-29 12:12:07]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-04-28 11:53:50]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-04-04 14:00:11]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-31 09:15:23]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-31 09:13:45]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-31 09:12:29]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-31 09:11:38]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-31 09:02:35]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-31 08:59:51]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-31 08:54:06]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-31 08:49:45]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-31 08:18:42]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-31 08:12:23]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-18 10:52:53]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-10 10:21:01]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-03-09 08:58:35]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-20 15:19:31]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-19 12:53:20]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-19 10:41:58]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-19 10:39:19]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja
 • [2022-01-19 10:32:51]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja

Banery/Logo