Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-05-15 ( Imieniny: Dionizego, Nadziei)

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lutomiersk Urząd Gminy Lutomiersk - Dofinansowanie polegające na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Lutomiersk

Dofinansowanie polegające na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Lutomiersk

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11; www.lutomiersk.info email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa usługi

Dofinansowanie polegające na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Lutomiersk

2

Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

referent Adam Stasiak

Plac Jana Pawła II 12

95-083 Lutomiersk

I piętro pokój nr 6

tel. 43 677 50 11 (wew. 205 )

3

Podstawa prawna

UCHWAŁA NR X/75/19 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

UCHWAŁA NR VIII/64/19 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na  realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach „Planu Gospodarki  Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Lutomiersk

4

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja;

2) w przypadku nieruchomości, do których tytuł prawny przysługuje więcej niż jednej osobie konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie do wniosku pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez te osoby lub przedłożenie uchwały właściwego organu;

3) zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę, jeżeli ich uzyskanie wynika z obowiązujących przepisów;

4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

5) informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311, z późn. zm.) lub w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 121, poz. 810).”;

6) wszelkie inne dokumenty potrzebne przy rozliczeniu dotacji (np. kopia faktury potwierdzającej poniesione koszty inwestycyjne, opinia osoby posiadającej kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim stwierdzająca prawidłowość podłączenia nowego źródła ogrzewania do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni lub innym pomieszczeniu, w którym podłączone zostało nowe źródło ogrzewania; protokół potwierdzający przeprowadzenie głównej próby szczelności przed przekazaniem do użytkowania instalacji gazowej – wykonanej przed uruchomieniem nowego źródła ciepła w postaci ogrzewania gazowego, a w przypadku gdy montaż nowego źródła ogrzewania nie wymaga przeprowadzenia głównej próby szczelności oświadczenie lub dokument potwierdzający prawidłowe podłączenie nowego źródła ogrzewania i przeprowadzenie próby szczelności połączeń z instalacją gazową podpisany przez uprawnionego instalatora, który dokonał montażu; oświadczenie lub dokument potwierdzający prawidłowy montaż nowego źródła ogrzewania gwarantujący jego bezpieczne użytkowanie podpisany przez instalatora, który dokonał montażu; protokół odbioru końcowego; oświadczenie lub dokument potwierdzający prawidłowy montaż kotła węglowego klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 gwarantujący jego bezpieczne użytkowanie, podpisany przez instalatora, który dokonał montażu.).

5

Opłaty

 Brak opłat

6

Termin załatwiania sprawy

 Zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Lutomiersk

7

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 95-083 Lutomiersk, sekretariat - I piętro pokój nr 17 

9

Uwagi

·  Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na wymianę źródła ciepła zostały określone w Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lutomiersk” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Lutomiersk

·  Dofinansowania do wymiany źródła ciepła będą realizowane do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel zgodnie z uchwałą budżetową na dany rok.

· Podmiot ubiegający się o dotację zostanie pisemnie powiadomiony o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dotacji. Z podmiotem, któremu przyznano dotację zawierana będzie umowa dotacji.

· Wysokość dotacji na wymianę źródła ciepła wynosić będzie do 50%  ogólnej wartości wykonanego przedsięwzięcia, jednakże nie może przekroczyć kwoty 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) .

·  O kolejności udzielenia dotacji decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków.

·  Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji

10

Formularz do pobrania

-WNIOSEK o udzielanie dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Lutomiersk

-WNIOSEK O ROZLICZENIE dotacji celowej udzielonej przez Gminę Lutomiersk na wykonanie zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne

Autor: Adam Stasiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-07-18 13:35przez: Adam Stasiak
Opublikowano:2019-07-18 10:17przez: Administrator
Zmodyfikowano:2021-02-18 10:16przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:1951

Rejestr zmian

  • [2021-02-18 10:16:38]Administratoraktualizacja

Banery/Logo